افزودن تصویر از طریق آدرس

یکی از دغدغه های قشم اجاره و کرایه خودرو هست

ما در سفرمون  تصمیم گرفتیم خودرو اجاره کنیم و همه

داستان ازین قراره که شما مبلغ 200 هزار تومان به عنوان امانت ودیعه نزد این شخص میگذارید برای جریمه های احتمالی

ایشان موظف هستند ظرف 7 روز طبق قرارداد وجه را به شماره حساب توی قرارداد واریز کنند.

    مدارک لازم جهت اجاره اتومبیل بدون راننده در قشم

1-همراه داشتن کارت ملی

2-همراه داشتن گواهینامه معتبر (الزامی)

3-یک برگ چک بنام شخص مستاجر ویا یکی از همراهان که جهت امضاء قرارداد حضور داشته باشند که چک نیز به ارزش تقریبی اتومبیل در وجه شرکت نیکان رهرو قشم تنظیم خواهد شد
4-در صورت نداشتن چک مبلغ یک الی هفت میلیون تومان پول نقد که با توجه به نوع اتومبیل تفاوت خواهد داشت
5-مبلغ یک میلیون تومان ودیعه نقدی که مبلغ دویست هزار تومان ار آن بابت خلافی احتمالی که 7 روز نزد شرکت خواهد ماند.

جهت رزرو تماس بگیرید